PRIVACY STATEMENT

Privacy Policy
 
PRIVACY STATEMENT
Storm & Storm Juwelen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over onze verwerking van persoonsgegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- internetbrowser en apparaat type
- bankrekeningnummer
Storm & Storm Juwelen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van jouw betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- om goederen en diensten bij je af te leveren
- Storm & Storm Juwelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Van wie verwerkt Storm & Storm Juwelen persoonsgegevens: 
Wij verwerken de persoonsgegeven van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 
- klanten en hun vertegenwoordigers;
- mensen die interesse tonen in onze producten en diensten;
- mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. 
Let op: 
Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun privacygegevens omgaan. 
Verwerkt Storm & Storm Juwelen ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijke verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras; deze verwerken en bezitten we niet.
Hoe gaat Storm & Storm Juwelen met mijn persoonsgegevens om? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen ons bedrijf kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben.
Storm & Storm Juwelen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor statistische doeleinden hanteren we 5 jaar bewaartermijn voor de persoonsgegevens.
Storm & Storm Juwelen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Storm & Storm Juwelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
De persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd!
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Storm & Storm Juwelen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stormenstormjuwelen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Storm & Storm Juwelen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stormenstormjuwelen.com
Waar kunt u terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten of de verwerking van uw persoonsgegevens door Storm & Storm Juwelen kunt u contact met ons op nemen middels de volgende gegevens: 
Storm & Storm Juwelen
Tav: Privacy Statement
Broederplein 9
3703CC Zeist
Nederland
Tel: +31 (0)6-51793157 of +31 (0)30-6914465
E-mail: info@stormenstormjuwelen.com
Cookies:
De relatie met u staat bij Storm & Storm Juwelen voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Storm & Storm Juwelen gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak. 
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden.
Wij kunnen gebruik maken van cookies voor het verbeteren van uw ervaring op onze website. Een cookie is een klein stukje informatie op uw computer opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Door cookies onze gemeenschap weet wanneer je een bezoek aan het opnieuw. Cookies zorgen ervoor dat de website is snel en opslaan, en helpt ons bij het oplossen van bugs in de “community”. Als ugeen cookies wilt ontvangen, kunt u het wijzigen van de instellingen van uw browser en verwijderen van cookies. Disclaimer: Onze gemeenschap werkt mogelijk niet goed zonder cookies.